Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene voorwaarden

 

Disclaimer

 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk, afkomstig van Immens Installatietechniek B.V. en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Immens Installatietechniek bv, niet toegestaan.
Immens Installatietechniek bv staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor een tijdig ontvangst daarvan.Immens Installatietechniek bv kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Aan dit e-mailbericht en/of meegezonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.