Abonnement consumenten

Wij hebben voor onze particuliere relaties drie abonnementsvormen te weten "basis", "comfort" en "all-in".

 

Alle drie de abonnementvormen omvatten:

Periodiek onderhoud:

 • Onderhoud volgens werkinstructieblad van Immens Installatietechniek bv.
 • Het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
 • Het inspecteren van de rookgas- en rioolafvoer tot met de sifon.
 • Een rendementsmeting voor zover van toepassing.
 • De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing.
 • De controle of de opstellingsruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
 • Het bijvullen van het toestel indien nodig.Het opmaken van een werkbon / inspectierapport t.b.v. de klant.

 

Storingen:

 • U heeft recht op onze 24 uurs dienstverlening van een dienstdoende servicemedewerker buiten normale werktijden.
 • Ten tijde van urgente storingen trachten wij binnen 4 uur aanwezig te zijn mits de verkeerssituatie dit toelaat.
 • Niet urgente storingen zullen de eerstvolgende werkdag worden behandeld.

 

 Abonnement "basis"
 • Storingsbeurten zijn niet inbegrepen en zullen volgens de dan geldende tarieven worden doorberekend met inachtneming van CAO, arbeidstijdenwet – regeling en opslagen.
 • Benodigde materialen, werkuren en voorrijdkosten t.b.v. deze storingen evenals een gereduceerde consignatievergoeding buiten werktijd worden doorberekend.
 • 25% korting op de consignatietoeslag.

 

Extra bij abonnement "comfort" en "all-in"
 • Urgente storingsbeurten inclusief consignatietoeslag zijn inbegrepen in het contract.
 • Niet urgente storingsbeurten gedurende werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur zijn inbegrepen in het contract.
 • Benodigde materialen t.b.v. deze storingen worden aan u doorberekend.
 • Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd dooranderen dan Immens Installatietechniek bv. vallen buiten het abonnement.
 • Onterechte storingsmeldingen en/of storingen vallen buiten het abonnement.
 • 50% korting op de consignatietoeslag voor storingen welke buiten het contract vallen.

 

Extra bij abonnement "all-in"
 • Toestel gebonden materiaalkosten tot een bedrag van € 275,-- inclusief B.T.W. per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak zijn inbegrepen.
 • Geen consignatietoeslag voor storingen welke buiten het contract vallen.

 

Overige abonnementen consumenten

Abonnementen van voor september 2009 zijn gelijk aan het type "basis".