Combiketel ALL-IN

Periodiek onderhoud:

 • Onderhoud volgens werkinstructieblad van Immens Installatietechniek bv.
 • Het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
 • Het inspecteren van de rookgas- en rioolafvoer tot met de sifon.
 • Een rendementsmeting voor zover van toepassing.
 • De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing.
 • De controle of de opstellingsruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
 • Het bijvullen van het toestel indien nodig.Het opmaken van een werkbon / inspectierapport t.b.v. de klant.

Storingen:

 • U heeft recht op onze 24 uurs dienstverlening van een dienstdoende servicemedewerker buiten normale werktijden.
 • Ten tijde van urgente storingen trachten wij binnen 4 uur aanwezig te zijn mits de verkeerssituatie dit toelaat.
 • Niet urgente storingen zullen de eerstvolgende werkdag worden behandeld.

All-in abonnement:

 • Urgente storingsbeurten inclusief consignatietoeslag zijn inbegrepen in het contract.
 • Niet urgente storingsbeurten gedurende werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur zijn inbegrepen in het contract.
 • Benodigde materialen t.b.v. deze storingen worden aan u doorberekend.
 • Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan Immens Installatietechniek bv. vallen buiten het abonnement.
 • Onterechte storingsmeldingen en/of storingen vallen buiten het abonnement.
 • Toestel gebonden materiaalkosten tot een bedrag van € 285,- inclusief B.T.W. per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak zijn inbegrepen.
 • Geen consignatietoeslag voor storingen welke buiten het contract vallen.
Bereken voorrijkosten