Combiketel BASIS

Combiketel BASIS

Periodiek onderhoud:

 • Onderhoud volgens werkinstructieblad van Immens Installatietechniek bv.
 • Het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
 • Het inspecteren van de rookgas- en rioolafvoer tot met de sifon.
 • Een rendementsmeting voor zover van toepassing.
 • De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing.
 • De controle of de opstellingsruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
 • Het bijvullen van het toestel indien nodig.Het opmaken van een werkbon / inspectierapport t.b.v. de klant.

Storingen:

 • U heeft recht op onze 24 uurs dienstverlening van een dienstdoende servicemedewerker buiten normale werktijden.
 • Ten tijde van urgente storingen trachten wij binnen 4 uur aanwezig te zijn mits de verkeerssituatie dit toelaat.
 • Niet urgente storingen zullen de eerstvolgende werkdag worden behandeld.

Basis abonnement:

 • Storingsbeurten zijn niet inbegrepen en zullen volgens de dan geldende tarieven worden doorberekend met inachtneming van CAO, arbeidstijdenwet – regeling en opslagen.
 • Benodigde materialen, werkuren en voorrijdkosten t.b.v. deze storingen evenals een gereduceerde consignatievergoeding buiten werktijd worden doorberekend.
 • 25% korting op de consignatietoeslag.
Bereken voorrijkosten