April 2023 : Gasketelwet treedt in werking

De Gasketelwet is op 1 april in werking getreden. Voortaan mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden. De nieuwe wet moet het aantal ongevallen met cv-ketels en andere gasverbrandingstoestellen terugdringen. Gecertificeerde bedrijven zijn herkenbaar aan het logo CO-vrij. Zo is straks in één keer duidelijk wie de professionele, vakbekwame bedrijven zijn. Alle acht miljoen Nederlandse huishoudens krijgen met de Gasketelwet te maken. Zij mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven inschakelen voor werkzaamheden aan cv-ketels.

Wettelijke certificering CV-installateurs

Geen grootschalige vervanging van cv-ketels

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland verwacht niet dat door de invoering van de wet oude cv-ketels op grote schaal vervangen gaan worden. “Door de certificering van verwarmingsbedrijven worden de controles beter. Daardoor zullen meer koolmonoxiderisico’s aan het licht komen. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld de rookgasafvoer moet worden aangepast of vervangen. En in bepaalde gevallen zal het verstandiger zijn om de hele cv-ketel te vervangen. Al met al zal het aantal onveilige cv-ketels in Nederland drastisch afnemen. Maar het overgrote deel van de cv-ketels en rookgasafvoeren in Nederlandse woningen voldoet aan de veiligheidseisen.”

Bijscholing monteurs

Onderhoudstarieven

Gecertificeerde installateurs werken uitsluitend met monteurs die opgeleid zijn om koolmonoxiderisico’s vast te stellen, weg te nemen en te voorkomen. De monteur controleert daarvoor niet alleen de cv-ketel, geiser of gashaard, maar ook de rookgasafvoer. Hij of zij voert daarbij onder meer metingen uit om zeker te weten dat de cv-installatie veilig is. Zo’n 15.000 monteurs zijn al bijgeschoold en beschikken daarmee over een bewijs van vakbekwaamheid.

Installateurs maken extra kosten voor de certificering. Monteurs hebben een opleiding gevolgd en het bedrijf heeft de werkwijze aangepast en speciale meetapparatuur aangeschaft. Ook vindt er controle plaats of het installatiebedrijf aan de wettelijke eisen blijft voldoen. In totaal heeft de branche naar schatting ruim 35 miljoen euro geïnvesteerd in de voorbereiding op de certificering. De onderhoudstarieven voor cv-ketels zullen daarom in veel gevallen omhooggaan. Die verhoging zal per bedrijf verschillen. Doekle Terpstra: ‘Extra kosten zijn nooit leuk, maar in dit geval staat er wel iets tegenover. Als je een installateur met een CO-vrij-certificering inschakelt, weet je zeker dat het risico op een koolmonoxideongeval in jouw woning minimaal is.’

Wachtrij voor certificering

Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Er zijn nu ongeveer 500 bedrijven die over het certificaat beschikken. Zo’n 2.000 bedrijven zijn nog bezig om het certificaat te behalen. De vraag naar certificering is dus groot, terwijl de capaciteit van de certificerende instellingen beperkt is. Veel bedrijven staan nog in de wachtrij. Als die bedrijven hun monteurs hebben bijgeschoold, zich hebben aangemeld voor certificering, de juiste meetapparatuur gebruiken én werken volgens een kwaliteitshandboek, mogen ze in elk geval tot 1 juli hun werkzaamheden blijven uitvoeren. Techniek Nederland heeft daar afspraken over gemaakt met Vereniging Bouw- en Woningtoezicht.

Aanleiding voor de wet is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Onderzoeksraad concludeerde in 2015 dat er veel ongelukken gebeuren met koolmonoxide. Daarbij vallen jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers en raken enkele honderden mensen gewond.

IMMENS 0265
IMMENS 1086
IMMENS 1204
IMMENS 0717

CO vrij certificaat

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Om die reden zijn wij uiteraard in het bezit van het CO vrij certificaat naar aanleiding van de Gasketelwet. Meer informatie over de Gastketelwet is de vinden via branche organisatie Techniek Nederland waar wij bij aangesloten zijn.

IMMENS 0782

Wij hebben succesvolle samenwerkingen met o.a.: