BS De Wisselaar

Locatie Breda
Looptijd project Juli ’19 – Juli ‘20
Omvang 1.930 m2
Opdrachtgever Breedzaam
Architect Rienks Architecten, Breda
Adviseur Klictet Advies b.v., Oisterwijk

Breedsaam heeft een nieuwe basisschool genaamd De Wisselaar in Breda. De nieuwbouw bestaat uit een basisschool (INOS) gericht op modern, toekomstgericht onderwijs, de peuteropvang en buitenschoolse opvang (KOBER) en een nieuwe gymzaal.

Sanitaire en werktuigkundige installaties

Het werk omvat het geheel van leveranties en werkzaamheden benodigd voor het in het werk brengen en bedrijf gereed maken van de sanitaire en werktuigkundige installaties, inclusief warmtepompinstallatie en regeltechnische voorzieningen ten behoeve van de nieuwbouw van De Wisselaar te Breda.