BS Voordeldonk

Locatie Asten
Looptijd project Dec '22 - ntb
Omvang 2550 m2
Opdrachtgever -
Architect Architecten aan de Maas
Adviseur -

Op woensdag 7 december 2022 is het contract getekend voor de vernieuwbouw van basisschool Voordeldonk in Asten. Tijdens de realisatie blijven de twee oorspronkelijke bouwdelen uit 1939 behouden en wordt de rest van het huidige schoolgebouw geamoveerd. Hierdoor ontstaat ruimte voor de nieuwbouw van het latere kindcentrum Voordeldonk. De renovatie van de bestaande bouwdelen zijn volledig energie neutraal ontworpen. Tevens voldoet de nieuwbouw aan de huidige eisen van bijna energie neutrale gebouwen. Met het ondertekenen van het contract heeft Immens Installatietechniek zich gecommitteerd aan het engineeren, leveren en monteren van de werktuigbouwkundige installaties. De start van het project ligt in het eerste kwartaal van 2023 met een verwachte doorlooptijd van 12 maanden.