Cello 't Loo

Locatie Rosmalen
Looptijd project Okt ’18 – Aug ‘20
Omvang 1140 m2
Opdrachtgever Stichting Cello, Vught
Architect Com-Zone Architect, Esch
Adviseur Tree Installatieadvies, Delft

Werktuigkundige installaties

Dit project betreft met name de werktuigkundige installaties ten behoeve van de te verbouwen vleugels 1 en 2 van het dagbestedingsgebouw ’t Loo te Rosmalen in opdracht van Cello.

In het definitief ontwerp is ingegaan op de specifiek voor dit project aan te brengen installaties, de omvang en de opzet van het project omschreven voor de herhuisvesting van de dagbesteding in vleugel 1 en 2 van het bestaande dagbestedingsgebouw ’t Loo.

Het betreft twee vleugels met een bruto vloeroppervlak van ca. 1.140 m2 en omvat 12 groepsruimtes met een aangrenzende rustruimte of rustzone, twee centrale activiteiten ruimtes en ondersteunende functies.