De Schalm

Locatie 's-Hertogenbosch
Looptijd project Okt ’20 – Okt ‘21
Omvang 2.344 m2
Opdrachtgever Stichting Cello, Vught
Architect Com-Zone Architect, Esch
Adviseur Tree Installatieadvies, Delft

De werkzaamheden omvatten het leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren van de werktuigbouwkundige installaties ten behoeve van dagbesteding en wonen op locatie de Schalm, Eindhovenlaan 121 te ’s-Hertogenbosch in opdracht van Cello.

Koel- & verwarmingsinstallatie en luchtbehandelingsinstallatie

De koel- en verwarmingsinstallatie bestaat uit onder andere een Triple Solar systeem, warmtepompen, buffervaten, cv-distributie en vloerverwarming en -koeling. De luchtbehandelingsinstallaties bestaan onder andere uit een centrale luchtbehandelingskast met volledig geïntegreerde inverter warmtepomp, vraaggestuurde gelijkstroomventilatoren, ventilatieroosters en kanalen.

Koudwater- en warmwatervoorzieningsinstallaties

De koudwatervoorzieningsinstallatie bestaat uit de leidingnetten vanaf de watermeter tot de tappunten en brandslanghaspels inclusief de aansluiting op de bestaande dienstleiding. De warmwatervoorzieningsinstallatie bestaat uit twee boilers en de leidingnetten vanaf de boilers tot de tappunten.

Overige installaties

De overige installaties die aangebracht moeten worden zijn:

  • een brandbeveiligingsinstallatie (brandslanghaspels)
  • een vuilwaterafvoerinstallatie bestaande uit: een compleet leidingnet inclusief appendages tot op het bestaande vuilwaterriool.
  • de levering en montage van de sanitaire toestellen.
  • de regeltechnische installaties.
  • de terreinriolering bestaande uit twee gescheiden leidingnetten voor vuilwater en hemelwaterafvoer.