Grenco

Locatie 's-Hertogenbosch
Looptijd project Jan '23 - Juni '23
Omvang 6575 m2
Opdrachtgever Bossche Investerings Maatschappij (BIM)
Architect Tarra Architectuur & Stedenbouw BV
Adviseur Boink Project & Energiemanagement

Met de verbouwing van de Grenco hallen wordt bijgedragen aan huisvestingsmogelijkheden van data/ICT en ambachtsbedrijven. Onderdeel van de verbouwing is het toekomst bestendig maken van de werktuigbouwkundige installaties binnen het Grenco complex. Het is Immens Installatietechniek gegund om deze werkzaamheden te begeleiden en uit te voeren.