Kindcentrum De Ontdekking

Locatie Asten
Looptijd project Mrt ’22 - Mrt '23
Omvang 1.500 m2
Opdrachtgever Stichting PRODAS, Heusden
Architect De Twee Snoeken, 's-Hertogenbosch
Adviseur K+ Adviesgroep, Echt

Drie scholen in Asten, de Lambertusschool, de Bonifatius en Het Lover zijn gefuseerd en gaan in nauwe samenwerking met de gemeenten Asten een nieuw school bouwen. Op 24 februari is de nieuwe naam onthuld “Kindcentrum de Ondekking”. Kindcentrum de Ontdekking is een school die zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften en kwaliteiten van ieder kind, met doorlopende leerlijnen als uitgangspunt. Om het talent van ieder kind centraal te kunnen stellen, wordt er projectgericht onderwijs gegeven in flexibele groepssamenstellingen. Dit vraagt om een bijzonder schoolgebouw met een naadloze overgang tussen de verschillende leerclusters.

Voor Immens Installatietechniek is het wederom een mooie opdracht. Vooral om een Bijna Energie Neutraal Gebouw te realiseren waarbij de warmte en koude opwekking geschied door middel van lucht waterwarmtepompen. Daarnaast voldoet de ventilatie aan frisse scholen klassen B. Hiermee dragen wij bij aan een energieneutraal gebouw dat voorbereid is op de toekomst.